Cumartesi, Ocak 20, 2018

Bilgilendirme

 

Güneş & Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi

14 Mart 2013 yılında kabul edilen 6446 sayılı kanun ile isteyen herkes 1MW’ya kadar kendi tükettiği elektriği üretebilir. Devletten lisans almanıza gerek yoktur. İster ev, ister site, ister atölye, ister fabrika sahibi olun, kendi elektriğinizi kendiniz üretebilirsiniz. Türkiye Elektrik Şebekesine bağlanabilmekte, ürettiği elektriğin fazlasını dağıtım şirketine satabilmektedir. Ödeme ve mahsuplaşma her ay yapılmaktadır.

A. Off-Grid Sistemler (Şebeke Bağlantısız) Bu istemde üretilen enerji akü gruplarında depo edilmekte ve bu depo edilen enerji İnvertörler vasıtasıyla şebeke gerilimine dönüştürülmekte ve kullanımına sunulmaktadır.

1-Sadece DC yük ihtiyacı duyulan şebekeden uzak sistemler;

Bu tür sistemlerde genelde 12V veya 24 V DC cihazlar çalıştırılır. Örneğin 12 V DC Lamba, 12 V DC televizyon veya buzdolabı kullanılan ve elektriğin olmadığı yayla evleri, kamp yerleri, karavanlar ve teknelerde kullanılan sistemlerdir.

2- AC yük ihtiyacı duyulan şebekeden uzak sistemler;

Elektriğin bulunmadığı noktalarda 220 V veya 380 V AC cihazlar çalıştırılması gerekiyor ise bu tür sistemlere başvurulur. Bu tür sistemlerle ilgili genellikle bir sıkıntı yoktur. İhtiyaç duyulan her tür kapasiteye uygun proje gerçekleştirilebilir. Paneller aracılığıyla güneş enerjisinden ve-veya rüzgar enerjisinden elde edilen doğru akım ( DC ) elektrik enerjisi, öncelikle regülatör aracılığıyla aküleri şarj etmek üzere kullanılır. Depolanan enerji evirici ( inverter ) aracılığıyla şebeke elektriğiyle aynı özellikte alternatif enerjiye (AC) çevrilir. Gündüzün ve rüzgarın yeterli olduğu anlarda, üretilerek depolanan enerji 24 saat boyunca evin yada gerekli duyulan sistemin ihtiyacını karşılar.

Bu sistemlerde kullanılan ekipmanlar; A- Güneş Panelleri / Rüzgar Türbini B- Güneş / Rüzgar Şarj Kontrol C- Akü D- AC İnverter E- AC Çıkış Güneş Panelli Sistemler Rüzgar Türbinli Sistemler Rüzgar/Jeneratör Destekli H


B. On-Grid Sistemler (Şebeke Uyumlu/Bağlı)

Ürettiğiniz fazla elektriği şebekeye satmanız, ürettiğinizden fazlasına ihtiyacınız olduğunda ise ihtiyacınız olan elektriği yine şebekeden satın almanız prensibine dayanır. Bu sayede akü ve şarj kontrol maliyeti ortadan kalkmakta, çevre dostu temiz enerji sistemlerinin şebeke elektriğinin bulunduğu yerlerde de uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Bu tür sistemler şebeke elektrik maliyetlerinden sağladığı tasarruf sayesinde kullanıcısına 12-18 ay içerisinde yatırımını geriye kazandırmaktadır

1- Şebeke içi kullanım sistemleri

Paneller aracılığıyla güneş enerjisinden elde edilen doğru akım elektrik enerjisi, çevirisi aracılığı şebeke elektrik ile aynı özellikle alternatif enerjiye çevrilir. Üretilen enerji depolanmaksızın anlık enerji ihtiyacını karşılamakta kullanılır. Bu sistem herhangi bir yasal düzenleme gerektirmeden şebekeden çekilen elektriğin miktarını azaltmak çevreye saygılı bir enerji tüketimi gerçekleştirmek için kullanılır.

Örnek: Şebeke içi 100KW sistem jeneratör destekli. Kullanılan invertör sayesinde Sistem ihtiyaç duyduğu enerjiyi öncelikle güneş panellerinden yeterli olmadığı anlarda ve güçlerde şebekeden karşılamak suretiyle çalışmaktadır. Şebeke ve güneş enerjisinin olmadığı anlarda invertör jeneratöre komut vererek,hiçbir kesintiye zaman tanımadan geçiş sağlamaktadır. Bu sistemde amaç enerji ihtiyacını en düşük maliyetlerle kesintisiz olarak sağlamaktır.

 Bilgilendirme

Bilgilendirme

 

 

 

 

 

Şebeke içi çoklu sistem de birden fazla ünite güneş enerji panelleriyle desteklenerek şebekeden Alacağı enerjiyi minimum düzeylerde tutabilir. Ayrıca sisteme isteğe bağlı olarak jeneratör ve akü destekleri de bağlanabilir.

 

 

 

 2-Şebeke içi satışlı sistemler

Paneller aracılığıyla güneş enerjisinden elde edilen doğru akım elektrik enerjisi, evirici aracılığıyla şebeke elektriği ile aynı özellikte alternatif enerjiye çevrilir. Üretilen enerji direk sayaçtan geçirilerek şebekeye aktarılır. Evin/ İş yerinin kullanımı için gereken enerjinin tamamı mevcut sistemlerde olduğu gibi şebekeden alınmaya devam eder. Yasal düzenlemelerin gerektiği bu uygulamada, sistem sahibi üretilen enerji kadar gelir elde etmektedir. Tüketici gerekli şartları hazırlayarak bağlantı başvurusunu gerçekleştirebilir.

Lisanssız enerji üretim tesisi kurma ve devreye alma işlem basamakları

1. Lisansız üretim tesisi yeri gücü, türü ve gerekli belgelerin temini;

2. Dağıtım şirketi Ön başvuru işlemleri ön başvuru onayı;

2.1- Ön başvuru noktası belgesi tapu, kira belgesi temini;

2.2- Tek hat şeması oluşturulması;

2.3- Mevcut tesis fatura bilgileri;

2.4- Çaplı kroki alınması 1/25000 harita olarak;

2.5- Başvuruya yapan firmaya ait belgeler;

2.6- Ön başvuru formu düzenlenmesi;

2.7- Ön başvuru harçlarının ödenmesi;

3- Dağıtım şirketi ve gerek duyulur ise Teiaş ön başvuru onayının alınması;

4- Bölge dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşmasının yapılması;

5- Kurulacak tesis alanının bulunduğu bölgeye göre il özel idare veya belediyelerden tesis yapımı için uygunluk yazısının alınması;

5.1-İmar planı ön etüdünün yapılması;

5.2- Kurulacak tesis için on bir resmi kurumdan olumlu uygunluk görüşün alınması ve elden takibinin yapılması;

5.3- Bu kurumlar başlıca DSİ, KÜLTÜR VE TURİZİM BAKANLIĞI, TARIM GIDA HAYVANCILIK BAKANLIĞI, YOL RUHSAT MÜD, SU KANAL HİZ. MÜD. Özel idare ve Valilik uhdesinde bulunan kurumlar;

6- İstendiği takdirde tesis için 1/1000- 1/5000 haritalama çalışması;

7- Kurulacak Tesise ait Statik ve Dinamik yük hesapları yapılmış onaylı proje;

8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çet Gerekli değildir belgesin alınması;

9- Tesis için elektrik uygulama projesi hazırlanması Enerji bakanlığı ve Emo onayının yaptırılması;

10- Kabul harçlarının ödenmesi;

11- Dağıtım Şirketi geçici kabul işlemlerinin yapılması;

12- Enerji bakanlığı Geçici kabul işlemlerinin yapılması

 


3-Şebeke İçi Satışlı – Akülü Sistemler

Paneller aracılığıyla güneş enerjisinden elde edilen doğru akım elektrik enerjisi öncelikle regülatör aracılığıyla aküleri şarj etmek üzere kullanılır, aküler dolduğunda ise evirici aracılığı şebeke elektriği ile aynı özellikte alternatif enerjiye çevrilir. Üretilen enerji sayaçtan geçilerek şebekeye alınır. Ayrıca güneş olmasa dahi eğer akü seviyesi istenilen değerin altındaysa aküler şebeke elektriği ile de şarj edilebilir.

Böylece üretilen enerji şebekeye aktarılarak sistem sahibi gelir elde ederken, şebeke elektriğinin kesildiği durumlarda; ev ihtiyacı olan enerjiyi akülerden tedarik eder. Böylece bir yandan sistem sahibi üretilen enerji kadar gelir elde ederken, elektrik kesintilerinde de ihtiyacı kadar enerjiyi kullanmaya devam edebilir.

Bilgilendirme
Elektrik üretimi

• Güneş ışınlarındaki fotonlar fotovoltaik hücreye çarpar ve silisyum hücreleri tarafından emilirler.

• Bu şekilde atomlarından serbest bırakılmış elektronlar, materyalin bir yanından diğer yanına akarken, diğer yandan da elektronların serbest kalması ile oluşmuş pozitif delikler, elektronların akım yönünün ters yönünde akarlar. Bu şekilde elektrik üretimi sağlanmış olur.

Örnek 1: Şebeke içi Satışlı

Evin çatısında küçük ölçekli güneş enerjisi tesisi kurulması.

Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir kişi 150 m2 evinin çatısının yaklaşık 105 m2’sinin güneşe baktığını, bu kısma güneş enerjisi tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. 1 kW için 7 m2 yer gerektiği varsayımı altında 15 kw gücünde fotovoltaik güneş paneli kullanılarak güneş enerjisi tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Tesisin kurulup işletmeye alındığını varsayalım.

Tesisin bir gün içinde 7 saat ışınım aldığını düşünürsek bir gün içinde tesiste 7x15 kW= 105 kWh elektrik enerjisi üretilebileceği sonucuna ulaşılır. Bir gün içinde evin 10 kWh enerji tükettiği varsayılırsa o gün için 105-10=95 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş demektir. Bir sonraki gün havanın bulutlu olduğu ve ışınımın az olduğunu varsayalım. Buna göre güneş 4 saat ışınırsa tesis 4x15= 60 kWh elektrik üretir. Gün içinde elektrik tüketiminin arttığını ve toplam 15 kWh enerji tüketildiğini düşünelim. Bu durumda 60-15=45 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş olur. Buna göre iki gün için güneş enerjisi için ödenen 13,3 ABD dolar cent destek bedeli ödemesi üzerinden destekleme bedelini hesaplayalım:

1.gün: 95 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 23,37 TL

2.gün: 45 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 11,07 TL

Her iki bedelden dağıtım sistem kullanım bedeli (dskb) ve diğer bedeller düşülerek kişinin alacak hesabına kaydı yapılacaktır. Her iki durumunda 15’er gün sürdüğünü düşünelim.

(15 x 95 = 1425) + (15 x 45 = 675 ) = 2100 x 0,133 x 1,85 = 516,70 TL (dskb ve diğer bedeller hariç)

Bu kişinin 15 gün 10 kWh 15 gün 15 kWh elektrik tükettiği de hesaba katılmalıdır. Bu hesap yapıldığında

(15 x 10=150) + ( 15 x 15 = 225) = 375 kWh aylık elektrik tükettiği bulunur.

Bu kişi tesisi kurmasaydı elektriği abonelik bedeli üzerinden alacaktı. Buna göre 375 x 26 Kuruş[1] = 97,50 TL enerji bedeli ödemesi gerekecekti. Ayrıca bu bedel için dskb ve diğer bedelleri de ödeyecekti. Sonuç olarak; bu kişinin - Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla

- 516,70 TL destek ödemesi alacağı (dskb ve diğer bedeller kesintileri hariç),

- 97,50 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer bedeller ilave edilmeden) sonucuna ulaşılabilir.

Örnek 2: Şebeke içi Satışlı

Apartmanın çatısında güneş enerjisi tesisi kurulması.

Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir apartman sakinlerinin tüketim bileştirme uygulaması kapsamında aralarından birini yetkilendirdiklerini varsayalım. Apartman 4x150 m2=600 m2 çatı alanına sahip olduğu, güneşe bakan yönünün 300 m2 olduğu ve dolaylı aydınlanan yerlerle birlikte 350 m2 çatı alanının fotovoltaik panel uygulamasına uygun olduğu varsayımını dikkate alalım. 1 kW için 7 m2 yer gerektiğini düşünerek 350 m2’ye 50 kw gücünde güneş panelinden elektrik üretim tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşılabilir. Tesisin kurulup işletmeye alındığını varsayalım.

Tesisin bir gün içinde 7 saat ışınım aldığını düşünürsek bir gün içinde tesiste 7x50 kW= 350 kWh elektrik enerjisi üretilebileceği sonucuna ulaşılır. Bir gün içinde bir evin 10 kW enerji tükettiği düşünülürse 16 daireli bir apartmanda bir günde 160 kWh enerji tüketildiği düşünülebilir. Böylece 350 üretim 160 tüketim; 350-160=190 kWh sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş demektir. Bir sonraki gün havanın bulutlu, ışınımın az olduğunu varsayalım. Buna göre güneş 4 saat ışınırsa tesis 4x50= 200 kWh elektrik üretecektir. Gün içinde elektrik tüketiminin arttığını ve toplam daire başına 15 kWh elektrik tüketildiğini düşünerek 16 x 15 = 240 kWh enerji tüketildiğini düşünelim. Bu durumda 200-240=-40 kWh sistemden elektrik enerjisi kullanımı gerçekleşmiş olsun. Bu iki durumdan her ikisinin de 15’er gün devam ettiğini düşünelim. Güneş enerjisi için ödenen 13.3 ABD dolar cent destek bedelini ve abonelik için 26 krş/kWh[2] enerji bedelini dikkate alarak hesap yapalım:

1.gün: 190 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 46,74 TL destek ödemesi

2.gün: -40 kWh x 30 krş = 12 TL abonelik enerji bedeli.

Her iki bedel için de dağıtım sistem kullanım bedeli (dskb) ve diğer bedellerin ilavesi uygulaması yapılacaktır. Yani ilk bedelden dskb ve diğer bedeller düşülerek alacak yazılacak, ikinci bedele ise dskb ve diğer bedeller eklenerek borç yazılacaktır. Her iki durumunda 15’er gün sürdüğünü düşünelim.

1.gün durumu: 190 x 15 = 2850 kWh x 0,133 usd/kWh x 1,85 TL/usd = 701,24 TL (alacak)

2.gün durumu: 40 x 15 = 600 kWh x 26 krş = 156 TL (borç)

Kişinin 701 TL destek bedeli ödemesi ve 156 TL abonelik enerji bedeli borcu olduğu görülecek ve takas yapılacak ve kişi 701,24-156 = 545,24 TL dağıtım sistem kullanım bedeli ve diğer bedeller kesintisi hariç olmak üzere aylık destek bedeli alacağı bulundu. Ancak bu kişilerin kendi üretimlerinden kullandıkları enerji bedelini de hesaplamak gerekecektir. Buna göre; 15X160=2400 kWh üretimden elektrik tüketimi yapıldığı bulunacaktır. Üretim yapılmıyor olsaydı bu enerji için 26 krş üzerinden abonelik enerji bedeli ödenecek olsaydı 2400 kWh x 26 krş = 624 TL dskb ve diğer bedeller hariç enerji bedeli olarak elektrik faturası ödemesi yapılacaktı. Sonuç olarak; bu kişilerin - Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla

- 521,24 TL destek ödemesi alacağı (dskb ve diğer bedeller kesintileri hariç),

- 624 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer bedeller ilave edilmeden) sonucuna ulaşılabilir.

Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi

Rüzgar enerjisinin kaynağı güneş enerjisidir. Rüzgar enerjisi yeryüzündeki düzensizliklerden ve güneşin atmosferi farklı ısıtmasından oluşur. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin sadece küçük bir bölümü rüzgar enerjisine çevrilmesine rağmen toplam miktar son derece büyüktür. Rüzgar enerjisi, bir çok bölgelerde ortalama güneş enerjisi yoğunluğuna eşit veya fazla olabilecek bir yoğunlukta doğal olarak oluşabilir. Topografyanın rüzgar rejimi yönünden önemli bir etken olması, rüzgar enerjisi açısından bir dezavantaj olduğu kadar aynı zamanda avantajdır. Rüzgar enerjisinin yoğun olduğu bölgelerde birden fazla rüzgar enerjisi sistemi kurularak enerji üretim merkezlerinin oluşturulması mümkündür. Rüzgar, kinetik enerjisi nedeniyle doğal bir potansiyele sahiptir. Buna rüzgar enerjisi doğal potansiyeli denir. Bunun bilinen fiziksel kanunlar ve eldeki teknolojik imkanlar dahilinde enerjiye çevrilebilen miktarına rüzgar enerjisi teknik potansiyeli ve bu potansiyelin diğer enerji kaynaklarına göre ekonomik olarak kullanılabilen kısmına ise rüzgar enerjisi ekonomik potansiyeli adı verilir. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu göz önüne alındığında, özellikle deniz kenarında, tepelerde ve denize açılan vadilerin bazılarında çeşitli tiplerde ve küçük güçteki aerojeneratörlerin enerji amacıyla kullanılması mümkündür. Türkiye’nin sahip olduğu büyük güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli uzun süredir biliniyor olsa da, ülkedeki düşük tarife garantisi, uzun süren lisans edinme prosedürleri ve hükümetin güneş enerjisinde uyguladığı 600MW’lik sınırlama, marketin büyümesinin önündeki en büyük engelleri oluşturuyordu.

3 Aralık 2010 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren, genelgeye göre de 500kW’ya kadar rüzgar türbinleri, Türkiye Elektrik Şebekesine bağlanabilmekte, ürettiği elektriğin fazlasını dağıtım şirketine satabilmektedir. Ödeme ve mahsuplaşma her ay yapılmaktadır.


En basit şekilde tanımlamak gerekirse;

Rüzgar enerjisi, bir kule üzerinde bulunan rüzgar türbinin de pervane bıçaklarına çarparak onları harekete geçirmek suretiyle jeneratör kutusunda DC akım elektrik üretimine yol açmaktadır.

Üretilen bu elektrik enerjisi çevirici kontrol kutusu sayesinde düzenlenerek DC yada AC akım olarak çıkışı sağlanır. Şebeke uyumlu invertörler sayesinde de şebekeye bağlanabilir duruma getirilen bu enerji istenildiği taktirde aynı güneş panellerinde olduğu gibi elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan tüm tüketim noktalarında kullanılabilir.


Rüzgar Enerjisi Türbinleri;

Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri ( Vertical Turbin ) Bu tür rüzgar türbinlerinin dönme ekseni dikeydir. Bu türün en önemli avantajı, türbinin rüzgara doğru dönmesine gerek kalmamasıdır; rüzgarı her yönden alabilirler - rüzgar yönünün sürekli değiştiği bölgeler için önemli bir avantajdır. Jeneratör ve dişli kutusu yere yakın yerleştirilebilir ve kulenin bu ağırlıkları taşımasına gerek kalmaz.

Bu ve aşağıda belirtilen diğer avantajları nedeniyle şirketimiz düşey eksenli rüzgar türbinleri ithalini tercih etmiştir.

200 wattan 50 kilowata kadar elektrik üretebilen düşey eksenli rüzgar türbinlerimizin diğer avantajları:

Dikey eksenli rüzgar türbinleri yere yakın veya bina çatılarına monte edilebilir.
Yatay eksenli türbinlerden çok daha düşük rüzgar hızlarında elektrik üretebilirler (4 m/sn rüzgar hızında elektrik üretmeye başlarlar) ve yüksek rüzgar hızlarında dönmeleri tamamen durdurulmaz; pervanelerin rüzgara bakış açıları değiştirilerek dönme hızları yavaşlatılır; böylece yüksek rüzgarda da elektrik üretimine devam edebilirler.
Dönerken ve elektrik üretirken yüksek ses/gürültü çıkarmazlar, pervanelerin yüksek aerodinamik özellikleri vardır.
Yüksek kule gerektirmezler. Yüksek yapıların yasak olduğu bölgelerde kurulabilirler.
Şehir içinde kullanılabilirler: ses çıkarmazlar, kule gerektirmezler, çatıya monte edilebilirler, değişken rüzgardan etkilenmezler

Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri (Horizontal Turbin) Sıkça görmeye alıştığımız bu tür rüzgar türbinlerinin dönme ekseni yataydadır. Ana rotor şaftı ve elektrik jeneratörü bir kulenin tepesine yerleştirilir ve rüzgara doğru döndürülmelidir. Çok büyükten, küçüğe kadar farklı boyutlarda olabilirler. Küçük türbinler rüzgara doğru basit bir rüzgar kuyruğu ile döndürülür; büyükler türbinler ise bir rüzgar sensörü ve servo motorla rüzgara döndürülür. Rüzgara doğru dönmüş olan pervanelerin dönmesi ile elektrik enerjisi üretilir. Pervane sayısı değişse de genelde 3 adet pervane kullanılır. Küçük rüzgar türbinleri 100-1000 wat elektrik üretirken, büyükleri yüzlerce kilowat, hatta 3-4 megawat elektrik üretebilmektedir.

Yatay eksenli rüzgar türbinlerinin dezavantajları:

Yüksek kuleler gerektirir - kule ve pervanelerin taşınması sorun olabilir. Yüksek, büyük türbinlerin montajı zordur ve büyük krenler gerektirir.
Türbinlerin rüzgara doğru döndürülmeleri gerekir.
Büyük türbinlerde ağır pervane, jeneratör ve dişli kutusunun taşınması için büyük hacimli kule inşaası gerekir.
Yükseklikleri, doğal manzarayı bozar ve yerel halkın itirazlarına neden olabilir.
Türbinler dönerken ses çıkarır ve yakın bölgede bu sesten rahatsızlık duyulabilir.
Küçük türbinlerin aşırı rüzgarda dönmeleri engellenmelidir çünkü pervaneleri aşırı hızlara dayanamayıp kopabilirler.

Örnek 3: Şebeke içi Satışsız

Evin bahçesinde küçük ölçekli rüzgar enerjisi tesisi kurulması.

Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir kişi evinin bahçesine rüzgar türbini kurabileceğini değerlendirmiş ve kurmuş olsun. Büyüklüğünü şebeke sarfiyatını en aza indirgemesi, dikkate alınarak 5 kWp gücünde bir tesis kurulduğunu varsayalım.

Söz konusu tesisin en basit şekilde bir saatte %30 kapasite (faktörü) ile çalıştığı varsayımı altında 5 x %30 =1.5 kWh elektrik üretir.

Bu tesisin o gün içinde 8 saat çalıştığını varsayalım: 1.5 kWh x 8 = 12 kWh/gün enerji üretir.

Bu gün içinde evde 8 kWh/gün enerji tüketilirse 12-8= 4 kWh/gün(+) sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş olur.

Ertesi gün rüzgarın daha az ve daha verimsiz estiğini düşünelim.

Bu durumda tesis bir saatte 5 kWp x %20 = 1 kWh elektrik üretir ve bu üretimin 6 saat sürdüğünü düşünürsek

1 x 6 = 6 kWh/gün elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bu gün içinde de evde 12 kWh/gün enerji tüketilmiş olsun.

Bu durumda;

6-12 = -6 kWh(-) elektrik sistemden ihtiyaç duyulan enerji olarak alınmış olur.

1.gün: 5 x %30 x 8 =12- 8 = 4 kWh/gün (+) ihtiyaç fazlası enerji.

2.gün: 5 x %20 x 1 = 6-12 = -6 kWh/gün (-) ihtiyaç duyulan enerji.

Sistemin ayın 15 günü 1.gün pozisyonunda, 15 günü 2.gün pozisyonunda çalıştığı varsayılır ise;

12 kWh/gün x 15 = 180kWh üretim 8kWh/gün x 15 = 120kWh tüketim

6 kWh/gün X 15 = 90kWh üretim 12kWh/gün x 15 = 180kWh tüketim

+_________________________________________________

270kWh/ay üretim 300kWh/ay tüketim

Toplam tüketim 300 x 26 Kuruş = 78 TL enerji bedeli ödemesi gerekecekti.

Ayrıca bu bedel için dskb ve diğer bedelleri de ödeyecekti.

Sistem aylık toplam; 270 – 300 = -30 kWh/ay (-) tüketimde bulunmuş olacaktır.

Buna göre ; 30 x 26 Kuruş = 7,8 TL enerji bedeli ödeyecektir

Böylece ; 78 – 7,8 = 70,2 TL sistem aylık tasarruf sağlamış olacaktır.

Fizibilite yatırım, işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla yılda 70,2 x 12 = 842,4 TL geri dönüş sağlayacaktır.

Örnek 4:

Fabrika bahçesinde rüzgar enerjisi tesisi kurulması.

Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir fabrika sahibi fabrikasının bahçesine rüzgar türbini kurabileceğini değerlendirmiş ve kurmuş olsun.

Büyüklük ve diğer faktörler dikkate alınarak 500 kW gücünde bir tesis kurulduğunu varsayalım.

Söz konusu tesis en basit şekilde bir saatte %30 kapasite ile çalıştığı varsayımı altında 500 x %30 =150 kWh elektrik üretir.

Bu tesisin o gün içinde 8 saat çalıştığını varsayalım: 150 x 8 = 1200 kWh enerji üretir.

Bu gün içinde fabrikada 3000 kWh elektrik tüketilirse 1200-3000= -1800 kWh sistemden enerji çekmiş olur.

Ertesi gün rüzgarın daha az ve daha verimsiz estiğini düşünelim. Bu durumda tesis bir saatte 500 x %20 = 100 kWh elektrik üretir ve bu üretimin 4 saat sürdüğünü düşünürsek 100 x 4 = 400 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bu gün içinde de fabrikada 3000 kWh enerji tüketilmiş olsun. Bu durumda 400-3000 = -2600 kWh elektrik enerjisi sitemden çekilmiş olur.

1.gün: 500 x %30 x 8 = 1200-3000 = 1800 kWh sistemden çekilen enerji.

2.gün: 500 x %20 x 4 = 400-3000 = -2600 kWh sistemden çekilen enerji.

İhtiyaç fazlası üretim olmadığı için (rüzgar enerjisi için destek bedeli 7,3 ABD dolar cent) sanayi/fabrika abonelik bedelinin 21 krş/kWh olduğu dikkate alınarak ilgilinin faturası ve ne kadar tasarruf ettiğini hesaplayabiliriz. Önce faturasını sonra tasarruf miktarını hesaplayalım.

Buna göre;

1.gün durumu: 1800 kWh x 21 krş = 378 TL (15 gün sürdüğünü düşünelim) 378 x 15 =5670 TL

2.gün durumu: 2600 kWh x 21 krş = 546 TL (15 gün sürdüğünü düşünelim) 546 x 15 = 8190 TL

Her ikisini toplayıp aylık enerji bedelini bulalım; 5670 + 8190 = 13860 TL aylık enerji bedeli ödemesi yapılacak ve buna dskb ve diğer bedeller de ilave edilerek fatura tanzim edilecek.

Tasarruf miktarını hesaplamak istersek;

1.gün durumu: 1200 kWh x 21 krş = 252 TL (15 gün sürdüğünü varsaydık) 252 x 15 = 3780 TL

2.gün durumu: 400 kWh x 21 krş = 84 TL (15 gün sürdüğünü varsaydık) 84 x 15 = 1260 TL

3780 + 1260 = 5040 TL enerji bedeli ile bu bedel için hesaplanacak dskb ve diğer bedellerden tasarruf edilmiş olacaktır.

Kişi bu elektriği tüketmeyip sisteme verseydi ne kadar destek ödemesi alırdı?

(1200 x 15= 18000) + (400 x 15 = 6000) ise 18000 + 6000 = 24.000 x 0,073 usd/kWh X 1,85 TL/usd = 3241 TL dağıtım sistem kullanım bedeli ve diğer bedel kesintileri hariç olmak üzere aylık destek bedeli alırdı.

Sonuç olarak; bu kişinin

Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla
13.860 TL fatura ödemesi yapılacağı (dskb ve diğer yükümlülükler hariç)
5.040 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer yükümlülükler hariç) sonucuna ulaşılabilir.